Ling Fluent

Ling Fluent bol spracovaný dánskym polyglotom a špecialistom v oblasti neurolingvistiky ako alternatíva pre tradičné metódy výučby. Systém interaktívnych jazykových kartičiek využíva prirodzené predispozície mozgu a spája spracovanie obrazu v ľavej hemisfére s prijatím verbálnej komunikácie – v pravej. Do procesu výučby Ling Fluent je zapojených niekoľko zmyslov, a budovaná týmto spôsobom sieť spojení fixuje nové slová a obraty na výrazne dlhšiu dobu, ako učenie sa naspamäť. Tento proces prebieha nasledovne:

Krok 1. → Krok 2. Počujete slovo (sluch) → Krok 3. Spoznávate jeho význam (pochopenie).

Vďaka Ling Fluent si mozog osvojuje cudzie frázy automaticky, obdobne ako keď spoznával rodný jazyk v detstve. Rozdelenie obratov do niekoľkých kategórii umožňuje zapamätávanie si slov na základe podobností, a každé z nich spoznávate v prirodzenom jazykovom prostredí, ktorým sú vety. Navyše, prieskumy preukázali, že Ling Fluent zrýchľuje proces zapamätávania dokonca päťnásobne!

Vďaka inovatívnej metóde, ktorá vytvára mentálne jazykové schémy, platforma Ling Fluent umožňuje voľné dorozumievanie sa vo zvolenom jazyku už po 4 týždňoch výučby. Zároveň zabraňuje zabúdaniu slov a dovoľuje rýchlym spôsobom spoznať dokonca niekoľko rôznych jazykov!

Výučba bez knižiek, nudného opakovania a „bifľovania slovíčok“? Iba s Ling Fluent!

{$cloaking_art}

  • Komunikatívna znalosť jazyka za 30 dní
  • Dokonca 200 nových slov a obratov denne
  • Samostatné disponovanie dobou výučby
  • 8 populárnych európskych jazykov

Veronika, 27 rokov

Skvelý spôsob na vyplnenie času počas dochádzania do práce – teraz namiesto premárnenej hodiny sa s Ling Fluent učím francúzštinu.


Tomáš, 20 rokov

Prekvapujúce výsledky. Prvýkrát som si zapamätal tak veľký počet slov už po týždni, aj keď mi výučba jazyka robila vždy problém. Odporúčam Ling Fluent!


Beáta, 34 rokov

Nenahraditeľný! Ling Fluent mi pomohol rýchlo si osvojiť jazyk pred presťahovaním do Anglicka. Po mesiaci som už nemala žiadne problémy s rozprávaním!

Balíčky

Kurz Ling Fluent obsahuje cca 1500 kartičiek so slovami rozdelenými podľa 15 kategórií. Každá z nich obsahuje cca 100 fráz, týkajúcich sa danej tematiky, vrátane viet s ich použitím. Platforma Ling Fluent môže byť používaná na počítači alebo ľubovoľnom mobilnom zariadení. Špeciálny systém umožňuje pravidelne overovať pokroky vo výučbe.

Ling Fluent je dostupný vo forme troch balíčkov. Balíček VIP bol rozšírený o 4 kategórie: obchodný jazyk, prijímací pohovor, angličtina pre stavebné odvetvie a angličtina pre zdravotné sestry a opatrovateľky.

BASIC

33%

BASIC PRO

66%

VIP

100%

Komunikatívna znalosť jazyka za 30 dní? Vďaka Ling Fluent je to možné! Už dnes si objednajte túto inovatívnu platformu a začnite s výučbou na úplne novej úrovni.

40% POČKAJTE! Môžete si tento výrobok (a iné) kúpiť 30 % a dokonca i 40 % lacnejšie! Prihláste sa do nášho zľavového klubu!
Ak nemáte čas čítať e-maily, môžeme Vám zavolať:
Kliknutie na button nižšie znamená súhlas na obdržiavanie zľavových kupónov a na spracovávanie uvedených údajov na účely marketingu.